Yenilenebilir Enerji

Parametre Mühendislik, lisanslı ve lisanssız RES / GES projeleri için saha tespiti ve proje geliştirme aşamasından başlayarak lisans öncesi ve inşaat öncesi dönemde mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini etik değerlere bağlı, hızlı ve çözüm odaklı şekilde sunar. Aldığınız hizmetin her aşamasında kurumsal yaklaşım ve güvenilir mühendislik deneyimini algılayabilirsiniz.

RES PROJE GELİŞTİRME SAHA VE MÜLKİYET ANALİZİ

Üzerinde RES projesi geliştirilmesi planlanan sahanın değerlendirilmesi için yapılan bazı çalışmalar:

 • Mülkiyet tespiti analizi
 • Arazi kullanım durumu analizi
 • Fiziki durum değerlendirmesi ve meteorolojik verilerin tespiti
 • Maden ruhsatları tespiti ve analizi
 • Kurum görüşleri ve kısıt analizi (DSİ, DHMİ, DKMP, vb)
 • Arkeolojik, kültürel, doğal sit alanları tespiti ve analizi
 • Kuş göç yolları analizi
 • TEİAŞ bağlantı noktaları analizi

ÖNLİSANS BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANMASI

EPDK tarafından yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne göre ve “Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi Ve Belgeler Listesi” uyarınca aşağıdaki belgeleri içeren dosya hazırlanır:

 • Ek 2/c “Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Bilgi Formu”
 • Üretim Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita
 • Üretim Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi
 • Tek Hat Şeması
 • ÇED Yönetmeliği Ek 5’de belirtilen duyarlı yöreler kapsamında olup olmadığına ilişkin beyan. (Söz konusu beyana altlık olarak ilgili kurum görüşlerinin temin edilmesi)
 • İlgili kurumdan alınmış olan ve yerleşim yerinin mevcut imar durumunu gösteren belge ile imar tadilatının gerekmesi halinde tadilatın yapılmasının önünde herhangi bir mevzuat engeli olup olmadığı hakkında şirket beyanı.
 • Arazi mülkiyet ve kullanım tespitinin yapılarak ilgili tablo ve grafiklerin hazırlanması.

ARAZİ KULLANIM İZİNLERİ VE KAMULAŞTIRMA

RES projesi önlisansı alınmış sahada mülkiyet ve kullanım haklarının elde edilmesi amacıyla;

 • Orman, mera, hazine izin başvurularının yapılması ve gerekli izinlerin alınması
 • Şahıs arazileri için kamulaştırma çalışmalarının yapılması

ÖNLİSANS DÖNEMİ İŞ VE İŞLEMLERİ

 • İmar planına esas halihazır harita yapımı
 • İmar planına esas jeolojik etüt raporunun hazırlanması
 • İmar planının hazırlanması ve onaylatılması
 • Ön proje onay dosyasının hazırlanması ve onaylatılması
 • Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına ilişkin başvuru yapılması
 • Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri yönetmeliği uyarınca gerekli görüşlerin alınması
 • Teknik Etkileşim izni alınması
 • ÇED yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması

LİSANS BAŞVURUSUNUN YAPILMASI

 
 
PARAMETRE HAKKINDA

Parametre Mühendislik Müşavirlik Mimarlık Ltd. Şti. 2005 yılında kurulmuş ve faaliyet hayatının ilk yıllarından itibaren kamu kuruluşlarına yönelik ihaleli etüt, plan, proje işlerini başarı ile gerçekleştirmiştir.

Ülkemizde yenilenebilir enerji projelerinin yükseliş trendiyle birlikte ilk etapta RES projeleri.. devamı

 

BİZE ULAŞIN

Perpa Tic. Mer. B Blok K: 12 No: 2066
Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Tel: +90 212 221 01 12
Faks: +90 212 221 01 13
info@parametremuhendislik.com

TWITTER'DAYIZ

Her hakkı saklıdır © 2015 Parametre Mühendislik Müş. Mim. Ltd. Şti. Programlama CreaNet Bilişim